E18

E18

E18 För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter byggdes E18 om på sträckan Norrtälje – Kapellskär till 2+1 väg med mitträcke. Detta möjliggör regional utveckling och turistcykling i området vidare mot Åland. I uppdraget ingick...
Ostlänken

Ostlänken

Ostlänken Dubbelspårig höghastighetsjärnväg planeras mellan Järna och Linköping för tåg upp till 320 km/h. Projekt Ostlänken ska göra det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare. I uppdragsdel Norrköping ingår framtagande av två järnvägsplaner och tre...
Ny tunnelbana

Ny tunnelbana

Ny tunnelbana Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby och från Kungsträdgården till Södermalm, Nacka och Söderort samt grön linje från Odenplan till Arenastaden. Utbyggnaden innefattar elva...
Hagastaden

Hagastaden

Hagastaden För att möjliggöra utbyggnaden av den nya stadsdelen Hagastaden behövde E4/E20 samt Värtabanan tunnlas in vid Norra Stationsområdet. I uppdraget ingick framtagande av bygghandlingar, förfrågningsunderlag samt att projektleda BEST-entreprenaden för...
Södertälje C

Södertälje C

Södertälje C För att skapa bättre tillgänglighet och ökad säkerhet för ett växande antal resenärer och för att skapa förutsättningar för tätare tågtrafik byggdes bangården om. Två gamla plattformar ersattes av två nya bredare. Spårkonfigurationen ändrades och ett nytt...