Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter Vi på Blomqvist & Tham AB är personuppgiftsansvarig och behandlar de personuppgifter som inkommer till företaget, www.blomqvist-tham.se eller via andra plattformar, enligt gällande regelverk. Med personuppgifter avses all typ av...