Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanan – Kistagrenen Tvärbanans Kistagren byggs för att öka resandet med Tvärbanan, knyta samman områden längs Kistagrenen och öka bostadsexploateringen i området. Projektet ska resultera i spårbunden trafik mellan Bromma flygplats och Helenelund. Blomqvist...