Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanan – Kistagrenen Tvärbanans Kistagren byggs för att öka resandet med Tvärbanan,  knyta samman områden längs Kistagrenen och öka bostadsexploateringen i området. Blomqvist & Tham har rollerna Biträdande projektledare samt Projektingenjör i program...