Nytillskott – Välkommen Martin Länsmans!

Nytillskott – Välkommen Martin Länsmans! Martin Länsmans har nu börjat hos oss på Blomqvist & Tham! Han kommer närmast från Trafikverket där han har arbetat med projekt Ostlänken. Martins första uppdrag hos oss blir i organisationen för Tvärbanans Kistagren....