Bevakningsuppdrag Trafikverket

Då byggnation sker i nära anslutning av väg-järnvägsanläggningar av extern part, alternativt med direkta ingrepp i sådana, ställs stora krav på att byggprocessen genomförs säkerhetsmedvetet och där man inte riskerar funktionen av den befintliga anläggningen. Detta bevakas därför särskilt av Trafikverket.

Blomqvist & Tham deltar i uppdraget som projektledare med ansvar att inom Stockholmsområdet bevaka projektering och byggande beaktat väg-/ järnvägsanläggningens speciella krav, i situationer där Trafikverkets anläggningar riskerar att bli påverkade av andra samhällsutvecklingsprojekt.

Stefan Norgren