Bevakningsuppdrag Trafikverket

Det är inte sällan som Trafikverket ska överta utvecklade vägsystem som utförts av andra aktörer vilket ställer krav på att processen bevakas så att anläggningen är i sådan kvalitet att den kan övertas. I andra fall pågår exploateringar i närheten av Trafikverkets väg-/järnvägsanläggningar vilket stället krav på att bevakning sker så att inte exploatören skadar eller påverkar anläggningen negativt.

Blomqvist & Tham deltar i uppdraget som projektledare med ansvar för att bevaka projektering, genomförande, uppföljning och överlämning vid utveckling av vägsystem inom Stockholmsområdet där Trafikverkets anläggningar kan bli påverkade alternativt där Trafikverket ska överta ansvaret för den färdiga anläggningen.

Stefan Norgren

Projektledare
mail

stefan.norgren@blomqvist-tham.se

tel

070-573 15 01