Bromstensstaden

Bromstensstaden är en ny stadsdel som byggs i anslutning till Spånga station. Här planeras för bostäder, service och arbetstillfällen. När Bromstensstaden är färdigbyggt kommer området innehålla cirka 2500 bostäder, parker, förskola och lokaler för centrumändamål.

Blomqvist & Tham har rollen som projekteringsledare för upprättande av förfrågningsunderlag, hantering av ändrings-PM i produktionen samt Bas-P.

 

 

Marcus Janson