Bytespunkt Nacka

Väg 222 ska flyttas samt överdäckas vid Nacka Forum för att skapa plats för bussterminal, park, bostäder och kommersiella lokaler. Nacka kommun tar nu fram detaljplan, vägplan och systemhandlingar i samarbete med Trafikverket och Trafikförvaltningen. Uppdraget består i att vara beställarens representant i projekteringen.

Blomqvist & Tham deltar i projektet som projekteringsledare på uppdrag av Nacka kommun.

Eva Blomqvist

VD, Projektledare
mail

eva.blomqvist@blomqvist-tham.se

tel

070-573 19 16