Skurubron

Skurubron

Skurubron Trafikverket bygger den nya Skurubron i Nacka. I projektet ingår byggnation av en ny stålbro med tre körfält i vardera riktningen för väg 222, samt renovering av den gamla Skurubron som blir lokalväg samt en separat gång- och cykelväg. Blomqvist & Tham...
Mötesplats Nacka

Mötesplats Nacka

Visionsbild som visar den ca 300 meter långa överdäckningen av väg 222 samt ny stadsbebyggelse.Copyright: Mötesplats Nacka / Mandaworks Mötesplats Nacka Mötesplats Nacka blir en ny stark kommunikationsnod och mötesplats för hållbart resande i och mellan Nacka, Värmdö...
Sjöstadshöjden

Sjöstadshöjden

Sjöstadshöjden Projekt Sjöstadshöjden har som mål att koppla samma Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad och skapa en stadsmässig miljö med bostäder och arbetsplatser. I projektet ska den upplyfta Hammarbyvägen och den lägre liggande Hammarby fabriksväg slås ihop och...
Bromstensstaden

Bromstensstaden

Bromstensstaden Bromstensstaden är en ny stadsdel som byggs i anslutning till Spånga station. Här planeras för bostäder, service och arbetstillfällen. När Bromstensstaden är färdigbyggt kommer området innehålla cirka 2500 bostäder, parker, förskola och lokaler för...
Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanan – Kistagrenen Tvärbanans Kistagren byggs för att öka resandet med Tvärbanan, knyta samman områden längs Kistagrenen och öka bostadsexploateringen i området. Projektet ska resultera i spårbunden trafik mellan Bromma flygplats och Helenelund. Blomqvist...
Ny tunnelbana

Ny tunnelbana

Ny tunnelbana Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby och från Kungsträdgården till Södermalm, Nacka och Söderort samt grön linje från Odenplan till Arenastaden. Utbyggnaden innefattar elva...