Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanans Kistagren byggs för att öka resandet med Tvärbanan,  knyta samman områden längs Kistagrenen och öka bostadsexploateringen i området. Blomqvist & Tham har rollerna Biträdande projektledare samt Projektingenjör i program Tvärbanan Kista- och Solnagrenen...
Bevakningsuppdrag Trafikverket

Bevakningsuppdrag Trafikverket

Då byggnation sker i nära anslutning av väg-järnvägsanläggningar av extern part, alternativt med direkta ingrepp i sådana, ställs stora krav på att byggprocessen genomförs säkerhetsmedvetet och där man inte riskerar funktionen av den befintliga anläggningen. Detta...
Täby Park

Täby Park

På gamla Täby galopp ska den nya stadsdelen Täby park växa fram, med cirka 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser. I Täby park byggs en storstad med småstadskänsla där gång- och cykeltrafik prioriteras. I anslutning till en ny Simhall i Täby park byggs två gång-...
Slussen

Slussen

Framtidens Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer. Med ökad kapacitet att släppa ut vatten från...
Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en ny vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 i Haninge. Blomqvist & Tham deltar i projektet med projekteringsledning på uppdrag av Tyréns. Eva Blomqvist Projektledare mail...
Ostlänken

Ostlänken

Dubbelspårig höghastighetsjärnväg planeras mellan Järna och Linköping för tåg upp till 320 km/h. Projekt Ostlänken ska göra det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare. I uppdragsdel Norrköping ingår framtagande av två järnvägsplaner och tre systemhandlingar....