Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanan – Kistagrenen Tvärbanans Kistagren byggs för att öka resandet med Tvärbanan,  knyta samman områden längs Kistagrenen och öka bostadsexploateringen i området. Blomqvist & Tham har rollerna Biträdande projektledare samt Projektingenjör i program...
Täby Park

Täby Park

Täby Park På gamla Täby galopp ska den nya stadsdelen Täby park växa fram, med cirka 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser. I Täby park byggs en storstad med småstadskänsla där gång- och cykeltrafik prioriteras. I anslutning till en ny Simhall i Täby park byggs...
Slussen

Slussen

Slussen Framtidens Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer. Med ökad kapacitet att släppa ut...
Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn Tvärförbindelse Södertörn är en ny vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 i Haninge. Blomqvist & Tham deltar i projektet med projekteringsledning på uppdrag av Tyréns. Eva Blomqvist...
Ostlänken

Ostlänken

Ostlänken Dubbelspårig höghastighetsjärnväg planeras mellan Järna och Linköping för tåg upp till 320 km/h. Projekt Ostlänken ska göra det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare. I uppdragsdel Norrköping ingår framtagande av två järnvägsplaner och tre...
Ny tunnelbana

Ny tunnelbana

Ny tunnelbana Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby Station samt från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Utbyggnaden innefattar åtta nya stationer längst den tillkommande 16km långa sträckan med...