Södersjukhuset

Södersjukhuset

Södersjukhuset På Södersjukhuset genomförs omfattande ny- och ombyggnationer vilket ska resultera i mer vård, bättre lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Södersjukhuset ska bli ett av Sveriges modernaste akutsjukhus. Blomqvist & Tham har...
Mälarbanan

Mälarbanan

Mälarbanan Trafikverket bygger ut järnvägen från två spår till fyra mellan Tomteboda och Kallhäll. Det blir smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid. Även nya stationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta byggs samt...
Rosersbergs Kombiterminal

Rosersbergs Kombiterminal

Rosersbergs Kombiterminal Riksterminal Stockholm Nord är en av Sveriges största terminaler, där snabba järnvägförbindelser möjliggör miljövänliga transporter mellan Gävle hamn och Stockholmsområdet och Mälardalen. Projektet leddes av Trafikverket. Blomqvist & Tham...
E18

E18

E18 För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter byggdes E18 om på sträckan Norrtälje – Kapellskär till 2+1 väg med mitträcke. Detta möjliggör regional utveckling och turistcykling i området vidare mot Åland. I uppdraget ingick...
Hagastaden

Hagastaden

Hagastaden För att möjliggöra utbyggnaden av den nya stadsdelen Hagastaden behövde E4/E20 samt Värtabanan tunnlas in vid Norra Stationsområdet. I uppdraget ingick framtagande av bygghandlingar, förfrågningsunderlag samt att projektleda BEST-entreprenaden för...
Södertälje C

Södertälje C

Södertälje C För att skapa bättre tillgänglighet och ökad säkerhet för ett växande antal resenärer och för att skapa förutsättningar för tätare tågtrafik byggdes bangården om. Två gamla plattformar ersattes av två nya bredare. Spårkonfigurationen ändrades och ett nytt...