E18

För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter bygger vi om E18 på sträckan Norrtälje – Kapellskär till 2+1 väg med mitträcke. Detta möjliggör regional utveckling och turistcykling i området vidare mot Åland. I uppdraget ingår projektledning av entreprenad.

Blomqvist & Tham deltar i projektet med projektledning för Trafikverkets räkning.

Stefan Norgren

Projektledare
mail

stefan.norgren@blomqvist-tham.se

tel

070-573 15 01