Hagastaden

För att möjliggöra utbyggnaden av den nya stadsdelen Hagastaden behövde E4/E20 samt Värtabanan tunnlas in vid Norra Stationsområdet. I uppdraget ingick framtagande av bygghandlingar, förfrågningsunderlag samt att projektleda BEST-entreprenaden för intunnling av Värtabanan.

Blomqvist & Tham deltog i projektet med projektledning samt projekteringsledning.

Mona Tham

Projektledare
mail

mona.tham@blomqvist-tham.se

tel

070-573 19 17