Hantering av personuppgifter

Vi på Blomqvist & Tham AB är personuppgiftsansvarig och behandlar de personuppgifter som inkommer till företaget, www.blomqvist-tham.se eller via andra plattformar, enligt gällande regelverk.

Med personuppgifter avses all typ av information som kan hänföras till en identifierbar eller identifierad fysisk person. Denna typ av information kan vara exempelvis namn, e-postadress, bild, telefonnummer eller annan information som du lämnat till Blomqvist & Tham som är nödvändiga för oss i vår verksamhet.

Blomqvist & Tham använder personuppgifter enbart i den egna verksamheten. För mer detaljerad information om behandling av personuppgifter, kontakta oss.