Visionsbild som visar den ca 300 meter långa överdäckningen av väg 222 samt ny stadsbebyggelse.
Copyright: Mötesplats Nacka / Mandaworks

Mötesplats Nacka

Mötesplats Nacka blir en ny stark kommunikationsnod och mötesplats för hållbart resande i och mellan Nacka, Värmdö och Stockholm. En ny inbyggd bussterminal planeras i direkt anslutning till tunnelbanestationen Nacka och skapar en attraktiv nod för byte mellan buss och tunnelbana. För att göra detta möjligt ska väg 222 flyttas norrut. Genom en cirka 300 meter lång överdäckning av Värmdöleden och bussterminalen, binds de norra och södra delarna av Centrala Nacka samman och motorvägens barriärer byggs bort. I ett centralt läge och vid en attraktiv bytespunkt skapas en sammanhållen stadsmiljö med grönare, tryggare och mer levande kvarter. Projektet bedrivs parallellt med tunnelbanans utbyggnad till Centrala Nacka.

Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal genomförs i samarbete mellan Nacka kommun, Region Stockholm (Trafikförvaltningen) och Trafikverket.

Blomqvist & Tham arbetar som projektledare projektering i projektet..

 

 

Martin Brantberger