Rosersbergs Kombiterminal

Riksterminal Stockholm Nord är en av Sveriges största terminaler, där snabba järnvägförbindelser möjliggör miljövänliga transporter mellan Gävle hamn och Stockholmsområdet och Mälardalen. Projektet leddes av Trafikverket.
Blomqvist & Tham bidrog med:

  • Projektledningsstöd
  • Projekteringsledare BEST och Mark
  •