Skurubron

Trafikverket bygger den nya Skurubron i Nacka. I projektet ingår byggnation av en ny stålbro med tre körfält i vardera riktningen för väg 222, samt renovering av den gamla Skurubron som blir lokalväg samt en separat gång- och cykelväg.

Blomqvist & Tham deltar i projektet som biträdande projektledare.

 

 

Klara Bergman