Södersjukhuset

På Södersjukhuset genomförs omfattande ny- och ombyggnationer vilket ska resultera i mer vård, bättre lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Södersjukhuset ska bli ett av Sveriges modernaste akutsjukhus.

Blomqvist & Tham har deltagit som projekteringsledare för byggnad 74 som omfattar godsmottagning, tvätt- och avfallshantering, verkstäder samt kontor och personalutrymmen för servicegruppen. Uppdraget utfördes  2015-2016 inom en totalentreprenad på uppdrag av NCC.

Fasaden på byggnaden utgörs av ett konstverk skapat av Inger Andersson.

Eva Blomqvist