Våra tjänster

Projektledning

För oss innebär projektledning att leda människor så att de utifrån sin uppgift bidrar till projektets mål. Vi vet att god kommunikation är en av framgångsfaktorerna inom projektledning och arbetar därför nära er som kund med att översätta idéer till verklighet. Ibland hjälper vi till från idé till färdigställande, ibland gör vi avgränsade insatser – allt för ert bästa.

Jag vill veta mer!

Projekteringsledning

I projekteringsskedet läggs grunden för ett framgångsrikt projekt. Här utgår projekteringsledaren från era behov och förutsättningar och samordnar krav och intressen. Projekteringsledning handlar om att strukturera, prioritera och leda med fokus på helhet. Vi arbetar med projekteringsledning i byggprojektets alla skeden och entreprenadformer.

Jag vill veta mer!

Upphandling

Kostnadsstyrning

Kalkyl

Produktionsplanering

Tidsstyrning

Vill du bli kontaktad?

Är ni i behov av kvalificerade projekt- och projekteringsledningstjänster i er byggprocess? Tveka inte att kontakta oss!