Ny tunnelbana

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) bygger ut tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby Station samt från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Utbyggnaden innefattar åtta nya stationer längst den tillkommande 16km långa sträckan med enkel och dubbelspårstunnlar samt anslutning till Mälarbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Tunnelbanans gröna linje.

Blomqvist & Tham deltar i projektet med dels uppdragsledning, projekteringsledning och produktionsplanering och dels intrångssamordning gentemot befintligt kollektivtrafik.

 

 

Fredrik Lekström

Maria Regberg