Ostlänken

Dubbelspårig höghastighetsjärnväg planeras mellan Järna och Linköping för tåg upp till 320 km/h. Projekt Ostlänken ska göra det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare. I uppdragsdel Norrköping ingår framtagande av två järnvägsplaner och tre systemhandlingar.

Blomqvist & Tham deltar i projektet som biträdande projekteringsledare Norrköping samt övergripande inom produktionsplanering och kalkyl.

Catarina Hagman