Sjöstadshöjden

Projekt Sjöstadshöjden har som mål att koppla samma Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad och skapa en stadsmässig miljö med bostäder och arbetsplatser.

I projektet ska den upplyfta Hammarbyvägen och den lägre liggande Hammarby fabriksväg slås ihop och för att utveckla en stadsgata med bebyggelse. En bro planeras även att byggas över det nya gaturummet som kommer utgöra den nya kopplingen mellan de bägge stadsdelarna.

Blomqvist & Tham har rollen som projekteringsledare för upprättande av systemhandling samt förfrågningsunderlag.

 

 

Marcus Janson