Södertälje C

För att skapa bättre tillgänglighet och ökad säkerhet för ett växande antal resenärer och för att skapa förutsättningar för tätare tågtrafik byggdes bangården om. Två gamla plattformar ersattes av två nya bredare. Spårkonfigurationen ändrades och ett nytt växelkryss tillkom för att kunna öka kapaciteten. Ny stödkonstruktion istället för befintlig stödmur. Även el-, kontaktlednings-, tele- och markarbeten utfördes.

Blomqvist & Tham deltog i projektet med projekteringsledning på uppdrag av Trafikverket.

Catarina Ramfelt Hagman