Täby Park

På gamla Täby galopp ska den nya stadsdelen Täby park växa fram, med cirka 6 000 bostäder och 4 000-5 000 arbetsplatser. I Täby park byggs en storstad med småstadskänsla där gång- och cykeltrafik prioriteras.

I anslutning till en ny Simhall i Täby park byggs två gång- och cykelpassager under Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen för att öka trafiksäkerhet för simhallens besökare.

Blomqvist & Tham deltar i projektet med uppdragsledning på uppdrag av Tyréns.

Klara Bergman