Nytillskott – Välkommen Martin Länsmans!

Martin Länsmans har nu börjat hos oss på Blomqvist & Tham! Han kommer närmast från Trafikverket där han har arbetat med projekt Ostlänken. Martins första uppdrag hos oss blir i organisationen för Tvärbanans Kistagren. Varmt välkommen,...
Södersjukhuset

Södersjukhuset

På Södersjukhuset genomförs omfattande ny- och ombyggnationer vilket ska resultera i mer vård, bättre lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Södersjukhuset ska bli ett av Sveriges modernaste akutsjukhus. Blomqvist & Tham har deltagit som...

Nytt Projekt – Tvärbanan, Kistagrenen

Mona Tham hos oss ansluter som Biträdande Projektledare till organisationen som leder och ansvarar för genomförandet av Tvärbanans Kistagren. Hon blir därmed den andra att ansluta till projektet från Blomqvist & Tham, då vår medarbetare Sofia har arbetat där sedan...
Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanans Kistagren byggs för att öka resandet med Tvärbanan,  knyta samman områden längs Kistagrenen och öka bostadsexploateringen i området. Blomqvist & Tham har rollerna Biträdande projektledare samt Projektingenjör i program Tvärbanan Kista- och Solnagrenen...
Bevakningsuppdrag Trafikverket

Bevakningsuppdrag Trafikverket

Då byggnation sker i nära anslutning av väg-järnvägsanläggningar av extern part, alternativt med direkta ingrepp i sådana, ställs stora krav på att byggprocessen genomförs säkerhetsmedvetet och där man inte riskerar funktionen av den befintliga anläggningen. Detta...