Skurubron

Skurubron

Skurubron Trafikverket bygger den nya Skurubron i Nacka. I projektet ingår byggnation av en ny stålbro med tre körfält i vardera riktningen för väg 222, samt renovering av den gamla Skurubron som blir lokalväg samt en separat gång- och cykelväg. Blomqvist & Tham...
Mötesplats Nacka

Mötesplats Nacka

Visionsbild som visar den ca 300 meter långa överdäckningen av väg 222 samt ny stadsbebyggelse.Copyright: Mötesplats Nacka / Mandaworks Mötesplats Nacka Mötesplats Nacka blir en ny stark kommunikationsnod och mötesplats för hållbart resande i och mellan Nacka, Värmdö...
Sjöstadshöjden

Sjöstadshöjden

Sjöstadshöjden Projekt Sjöstadshöjden har som mål att koppla samma Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad och skapa en stadsmässig miljö med bostäder och arbetsplatser. I projektet ska den upplyfta Hammarbyvägen och den lägre liggande Hammarby fabriksväg slås ihop och...
Bromstensstaden

Bromstensstaden

Bromstensstaden Bromstensstaden är en ny stadsdel som byggs i anslutning till Spånga station. Här planeras för bostäder, service och arbetstillfällen. När Bromstensstaden är färdigbyggt kommer området innehålla cirka 2500 bostäder, parker, förskola och lokaler för...