Tvärbanan – Kistagrenen

Tvärbanans Kistagren byggs för att öka resandet med Tvärbanan,  knyta samman områden längs Kistagrenen och öka bostadsexploateringen i området.

Blomqvist & Tham har rollerna Biträdande projektledare samt Projektingenjör i program Tvärbanan Kista- och Solnagrenen vilket innebär arbete med den kommande totalentreprenaden.

Projektet ska resultera i spårbunden trafik mellan Bromma flygplats och Helenelund, där banan tas i drift 2023.

Mona Tham

Sofia Swärd